Strona główna   |   Kontakt i lokalizacja

 

Nasza placówka realizuje grant pn. Wsparcie w związku z COVID-19 dla Domu Pomocy Społecznej „Diana” na zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line Mieszkańców/Personelu z otoczeniem/rodziną w ramach zadania grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”.
Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówki Domu Pomocy Społecznej Kasina Wielka w związku z zagrożeniem  i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem.

Wartość grantu wynosi 8240 zł z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.
Okres realizacji grantu: od 21.10.2020 r. do 31.12.2020 r.


Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”  jest realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020,  II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest realizowane przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Społecznego”. 

printFrom: http://dpskasinawielka.com.pl/wsparcie-w-zwiazku-z-covid-19.html
Accessibility statementStrona domowaMapa stronySzukajContactFirstPreviousNextLastUp