Strona główna   |   Kontakt i lokalizacja

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Realizując obowiązkowe działania informacyjne i promocyjne wynikające z umowy projektu do Regulaminu Projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” "EGIDA" Stowarzyszenie Wspierania Osób Psychicznie Chorych-Dom Pomocy Społecznej "DIANA" w Kasinie Wielkiej informuje, że współrealizuje wyżej wymieniony projekt, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa V.
Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie 5.2
Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Celem projektu jest bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Województwa Małopolskiego, w tym osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej.
Z uzyskanego wsparcia będzie można finansować:

  • wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników
  • zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.


Środki finansowe pochodzące z Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA :41.198,60 ZŁ

  • ze środków europejskich 84,17 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.
  • ze środków dotacji celowej 15,83 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.

 

printFrom: http://dpskasinawielka.com.pl/informacja-o-realizacji-projektu.html
Accessibility statementStrona domowaMapa stronySzukajContactFirstPreviousLastUp