Strona główna   |   Kontakt i lokalizacja

 

Nasza placówka realizuje grant pn. Bezpieczny Dom, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.


Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników  Domu Pomocy Społecznej „Diana”  w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.


Wartość grantu wynosi 60.000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego


Okres realizacji grantu: od 16.03.2021 r. do 30.06.2021 r.


W wyniku realizacji grantu jest doposażenie stanowisk pracy personelu placówki oraz jej mieszkańców i pacjentów w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVOD-19.Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.


Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

 

printFrom: http://dpskasinawielka.com.pl/bezpieczny-dom.html
Accessibility statementStrona domowaMapa stronySzukajContactFirstPreviousNextLastUp