Strona główna   |   Kontakt i lokalizacja

 

 

Szybki kontakt

      telefon kontaktowy:
    18 33-14-097

      e-mail:
      biuro@dpskasinawielka.com.pl

 

Z życia domu

Loading ....

zobacz pozostałe galerie >>

 

Ogłoszenia i przetargi
Dom Pomocy Społecznej "DIANA"


 

Kasina Wielka dnia, 09.05.2022r


OGŁOSZENIE


Dom Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej działając na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) - poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętych depozytów po zmarłych Mieszkańcach, według zamieszczonego niżej wykazu:1. Jan Kołodziej   ur. 11.05.1948r, zmarł  03.06.2016r. Niepodjęty  depozyt w kwocie 2038.59 złotych.

2.  Stanisław Tyrała  ur.  06.06.1955r, zmarł 26.01.2018. Niepodjęty depozyt w kwocie 252,90 złotych.                                                       

3.  Franciszek Kwidziński  ur.  04.10.1953r, zmarł 24.08.2019r. Niepodjęty depozyt w kwocie 317,67 złotych.

4. Piotr Bardzel   ur.  21.03.1958r, zmarł  09.03.2021r. Niepodjęty  depozyt w kwocie 1.51 złotych.                                  

5. Bronisław Jasica ur. 29.03.1946r, zmarł 30.06.2021r. Niepodjęty depozyt  w kwocie 2.39 złotych.     
                              
6. Tadeusz Ulmaniec ur. 08.07.1964r, zmarł 05.12.2019r. Niepodjęty depozyt w kwocie 60.22 złotych.

7.Zenon Fabisz ur. 14.02.1956r, zmarł 19.01.2020r. Niepodjęty depozyt w kwocie 722.76 złotych.

8. Ryszard Hejnold ur. 02.10.1937r, zmarł 27.10.2020r. Niepodjęty depozyt w kwocie 388.43 złotych.

9. Józef Baczyński ur. 24.07.1937r, zmarł 03.05.2021r. Niepodjęty depozyt w kwocie 1371.06 złotych.

10. Zygmunt Kwieciński ur. 21.02.1933r, zmarł 20.07.2021r.Niepodjęty depozyt w kwocie 1405.42 złotych.

11. Andrzej Migiel ur. 05.03.1932r, zmarł 09.04.2008r. Niepodjęty depozyt w kwocie 336.46 złotych.

12. Zdzisław Kozioł ur. 29.09.1942r, zmarł 12.08.2010r. Niepodjęty depozyt w kwocie 305.24 złotych.

13. Józef Wacławik ur. 03.11.1931r, zmarł 09.05.2012r. Niepodjęty depozyt w kwocie 651.26 złotych.

14. Stanisław Stożek ur. 01.05.1958r, zmarł 19.07.2015r. Niepodjęty depozyt w kwocie 230.10 złotych.

15.Kazimierz Duda ur. 27.08.1941r, zmarł 18.08.2017r. Niepodjęty depozyt w kwocie 254.76 złotych.

16. Tadeusz Banaś ur. 03.10.1961r, zmarł 14.12.2021r. Niepodjęty depozyt w kwocie 258.86 złotych.

Wymienione depozyty wchodzą w skład masy spadkowej i będą wypłacone, spadkobiercom – po przedłożeniu w tutejszym DPS prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.


Niepodjęcie depozytu w terminie 6 miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia spowoduje, iż depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa, czy też inną własność – według postanowienia Sądu zgodnie z obowiązującymi przepisami cytowanej wyżej ustawy.

Termin odbioru depozytu wynosi 3 lata od daty wezwania do jego odbioru, tzn. od dnia niniejszego ogłoszenia wywieszonego na tablicy informacyjnej w DPS w Kasinie Wielkiej, oraz na stronie internetowej.

Osobą wskazaną do kontaktu w sprawie pozostawionego depozytu jest pracownik Domu Pomocy   Społecznej ,,Diana” w Kasinie Wielkiej pani Lucyna Leżańska  tel: 18 331-40-97 wew:  143.


 


 

printFrom: http://dpskasinawielka.com.pl/ogloszenia-i-przetargi.html
Accessibility statementStrona domowaMapa stronySzukajContactUp